website templates free download

SIKINTILARIN ASIL SEBEPLERİ AÇIĞA ÇIKIYOR

İşlediğimiz günahların maddi-manevi rahatsızlıklara sebep olduğunu ve
bunlardan kurtuluşun sadece tevbe ile olduğunu unuttuk!
Vücudumuzu neredeyse Cehennem ateşine helal kıldık.

Başınıza gelen musibetler kendi yaptıklarınız yüzündendir.

(Şûra Sûresi, 30. Âyet)

Size derdinizi ve devâsını bildireyim mi? Dikkat edin
derdiniz günahlar, devası ise istiğfardır.

Hadîs-i Şerif (Beyhaki Şu'abül-İman)

Büyük sıkıntılara büyük günahlar,
küçük sıkıntılara küçük günahlar sebep olur.

Her sıkıntı bir günah ve hatanın kefâretidir. Zulümlerin cezaları ise zulmün çeşidine göre; bazısı dünyâda, bazısı ahirette, bazıları ise hem dünyada hem ahirette verilir.  Doğru tevbe, kısas, hak iadeleri; bela, musibet ve sıkıntılardan kurtuluşa Allâh (C.C.) dilerse vesile olur.

Maddi ve manevi rahatsızlıklara günahlarımızın sebep olduğu ayet ve hadislerle aşikar!
Günümüzde sıkıntısını çektiğimiz rahatsızlıkların birçoğu; Allah'ın (C.C.) rızası hâricinde hayat tarzı ile yaşadığımız içindir. Mesela psikolojik sıkıntılar, sinrli haller, temizlik takıntısı v.s. Çünkü; "Ceza amelin cinsindendir." Bu rahatsızlıklardan kurtulmak için işlediğimiz günâhlardan tevbe ederek arınmamız gereklidir. Bizler, rıza haricinde yaşayarak bulaştığımız günahların cezasını Allahualem bazı musibetler ile bu dünyada çekiyoruz bu da bizlere tevbe etme vaktimizin geldiğine işaret ediyor.

Başka suçlu aramayalım! İçinde bulunduğumuz kötü hale gelmemize sebep günahlarımız var! Çünkü Allâh (C.C.) hiçbir kuluna zulüm etmez. O, ADL ve HAKÎM esmaları gereği kusursuz adaleti ile, yaptıklarımızın karşılıklarını Allahualem bu dünyada vermektedir. "Beşer zulmeder, kader adalet eder." Nitekim Rabb'imiz şöyle buyurmuştur; "Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir" (Nisâ, 79)

Unutmayalım! Az evvel bahsedilen bütün mevzulara sıkıntılardan kurtulma niyeti ile bakmayın, asıl gayemiz Allâh'ın (C.C.) rızasını kazanmaktır. O, herkese hak ettiğini verecek, uygun görürse sıkıntıyı kaldıracaktır.

GÜNAHLAR, CİN VE ŞEYTANLARA BİRER DAVETİYEDİR!

Israrla işlemeye devâm ettiğimiz günahlar,
vücutlarımıza şeytan ve cinlerin girişine müsaade etmektedir.

Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar, her günahkâr yalancıya inerler.

(Şuârâ Sûresi, 221-222. Âyetler)

Kim, Rahmân'ın Zikri'ni görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostudur.

(Zuhrûf Sûresi, 36. Âyet)


Görüldüğü gibi musallat denilen hadise; işlediğimiz günahlar netîcesinde bâzı sıkıntılara duçar olmamız ve bu işte vazifeli şeytan, cinlerin vücutlarımıza girişine kendi ellerimizle müsaade etmemizdir. Kurtuluşumuz sadece Allah'ın rızası dahilinde, takva dairesinde yaşamaya gayret etmektir.

Peki, nasıl arınacağız?

Günah; Allâh'ın (C.C.) emir ve yasaklarının dışına çıkmak, temiz halde olan insân fıtratına aykırı, onun razı olmayacağı tarzda fiillerde bulunmaktır. Günahlara devam edildikçe, temiz vaziyette olan insan fıtratı gitgide karararak kişiyi ruhsal bunalıma sevk eder.

Tevbe:
Kalp ve uzuvlar ile yapılır.
Kalbi günah kirlerinden temizler.
Yalnız insanın kendisi içindir.
Allâh’a (C.C.) yönelerek, günahı terk etmek, yapılan çirkin işten, geçmişteki günahlardan hoşlanmamak, pişman olup gelecekteki günahlardan sakınmaya azmetmektir. Lakin istiğfârsız tevbe eksiktir.
Allah-ü Teala kullarına karşı o kadar merhametli ve o kadar şefkatli ki kulunun günah işlemesinden sonra kendisine yönelip tevbe etmesine çk sevinmektedir. Bakınız Rabb'imiz bize ne buyuruyor: "Şüphesiz ki Allah, çokça tevbe edenleri sever ve temizlenenleri sever." (Bakara, Sûresi 222. Âyet)


İstiğfâr:
Amel defterini günahlardan temizler.
Hem kendi hem de başkasının nefsi için olur.
Kelime manası: Allâh'ım beni affet demektir.
Allah’tan (C.C.) yaptığımız kötü işlerin, günahların bağışlamasını dilemek, yalvarmaktır. Ayrıca günahları affettirecek iyilikleri yapmaktır (Mesela; sadaka vermek)
"Her kim istiğfara devam ederse,Allah'ü teala o kimsenin her sıkıntısı için bir çıkış yolu ve her kederi için bir ferahlık yaratır ve onu hiç beklemedigi bir yerden rızıklandırır. (Ebu Davud,İbni Mace)

Bir kulun işleyebileceği en büyük yedi günahtan biri; kendi günahlarını Allâh'ın rahmetinden büyük görüp rahmetinden ümit kesmektir. Rahmetten ümit kesen kafir olur, kafir ölür. Ayrıca bu durum musallatın en büyük 7 sebebinden biridir.

Ümidinizi kesmeyin! Tevbenizi yapın ve tevbe dosyanızı; er-Rahmân, er-Rahîm isimleriyle; kullarını koruyan, gözeten, rızıklandıran, esirgeyen Rabb'inize arz edin. Sakın, "Tevbem kabul oldu mu?" Diye O'nun rahmetine hürmetsizlik ve edepsizlik yapmayın.
Allâh (C.C.):
es-Settâr ismiyle günahları örtmeye,
* el-Afüvv, et-Tevvâb, el-Ğaffâr isimleri ile affetmeye,
* el-Kuddûs ismi ile temizlemeye kâdirdir ve sizleri temizlenmeye davet ediyor.
Siz sadece Rabb'inizin dâvetine icabet edin. Şeytanın size vesvese vermesine, Rabb'inizle irtibatınızı koparmasına izin vermeyin.

Tevbe bir nev’i acizliğimizi fark edip, samimice Allâh'a (C.C.) sığınmaktır. Lakin bizler âhir zamanda yaşayan mülsümanlar olarak tevbeden uzaklaşarak, unutmuş hatta mahietini bilmez hale gelmişiz. Sadece ağzımızda lafzen kelimesi kalmış.

Hal böyle iken bizler de; kendimiz ve Ümmet-i Muhammed'e (S.A.V.) tevbe hususunda bir yol gösterici olması maksadıyla ve binlerce vak'adan edindiğimiz tecrübeler ile kitaplar hazırladık.

TEVBE ve DUA KİTAPLARINI İNCELELEYİN

Günahlarımızdan arınıp, Allah'ın (C.C.) rızasını kazanmak için bir bir nev'i yol gösterici niteliğinde, 20 yıllık tecrübe ile hazırlanan kitaplar...

Kitapların tanıtm videosunu izleyin
Mobirise

Şeytan Haritası

Bul, konuştur, avla, cehenneme gönder, imanını kurtar!
Ruhsal ve fiziksel sıkıntılarda Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye ile tevbe ve dua mucizesi.
DETAY VE SİPARİŞ İÇİN...

Mobirise

Tevbe-i Sayik

Büyücülerin, insan ve cin şeytanlarının tüm tuzakları bozuluyor...
Kur'an ve hadisler ışığında şifaya açılan kapı.
DETAY VE SİPARİŞ İÇİN...

Mobirise

Niyet-i Sayik

Huzura Açılan Kapı...
DETAY VE SİPARİŞ İÇİN...

Mobirise

Hülasatü Tevbe-i Sayik

Tıbbü'l Kur'ân...
DETAY VE SİPARİŞ İÇİN...

Mobirise

Kitap İndir - Oku

Sayik Kitap Yayınevi olarak bize zekat düşen kardeşlerimize kitap borçlarımızı ödenmesi maksadıyla kitapları bilgisayarınıza, telefonunuza, tabletinize PDF olarak indirerek veya Google Kitaplar üzerinden okumak için...

Eğitim Videları

Kitaplarda yer alan uygulamalar hakında hazırlanan eğitim videolarını izleyin.

Mobirise

İnsanların Neler Yaşadıklarını İzleyin

Birçok kişinin ne tür musîibetler yaşadığını ve nasıl bir yol izlediklerini görmek için...

Mobirise

Kur'ân-ı Kerim Oku

2020 Sayik Kitap Yayıncılık